| Home | ดัชนี ก-ฮ | คำถามที่ถูกถามบ่อย | ทุนการศึกษา | หอพัก | ปฏิทินการศึกษา | กิจกรรมนิสิต | ปัญหาเรื่องการเงิน | นิสิตใหม่ |นิสิตพิการ | นิสิตต่างชาติ | Internet | คณะ/หน่วยงาน | แบบฟอร์ม | บริการนิสิต | ฝากคำถาม |

 

 
 
 
 


ข่าวรับสมัครงาน

- รับสมัคร นิสิตทำงานโครงการ Job it วันที่ 4-5 ก.ค.55 จำนวน 30 คน
ไม่จำกัดเพศ สอบถามเพิ่ม 055961211 หน่วยแนะแนวและให้คำปรึกษา

 

 

 

 

 

  

         
 
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับนิสิต
Student Services Information Desk ; SSiD
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
โทรศัพท์ 055-968334